التشریع الاسلامی عبدالقادر عوده
59 بازدید
ناشر: نشر ميزان و جهاد دانشگاهي
نقش: مترجم
سال نشر: 1372
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی