تعهد نفقه یا تأسیس عایدی (بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی)
63 بازدید
محل نشر: نامه مفید » شهریور 1385 - شماره 55 »(22 صفحه - از 103 تا 124)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تأسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش‏بینی شده است، از جمله نهادهایی است که می‏تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره‏ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید.در این مقاله سعی بر آن است تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون:مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل‏ونقل مسافر، عملیات بانکی(اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده‏گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوراق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل‏ونقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم. واژگان کلیدی:تعهد به پرداخت نفقه یا تأسیس عایدی، تعهد به نفع ثالث، عملیات بانکی، اوراق قرضه، اخذ تنزیل و بهره...